Hvor der er plads til individet i fællesskabet


Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vores medarbejderes viden og engagement står i første række. Det skal være spændende at arbejde hos JN Data, og derfor lægger vi vægt på medarbejderudvikling. Det skal være muligt at gøre en forskel,og føle sig respekteret og værdsat. Vi ønsker at sikre vores medarbejderes trivsel - både på jobbet og i fritiden. Vi har desuden en række medarbejdergoder, der skal hjælpe til med, at medarbejderne har det godt fysisk og trives socialt.

Dygtige IT-eksperter

Vores medarbejdere er som oftest specialister inden for et specifikt område - eksempelvis databaser, netværk, cloud, sikkerhed, overvågning, storage, projektledelse og driftsplanlægning. Men vi har også stabsfunktioner, som supporterer organisationen.

Fleksible rammer

Vores medarbejderes trivsel er vigtig for os. Derfor tilbyder vi fleksible arbejdstider og muligheden for at arbejde hjemme. Vi tror på, at vores medarbejdere præsterer bedre under fleksible rammer, hvor det er tydeligt, hvad der forventes af dem.

Intro og mentorordning

Som ny medarbejder bliver der taget hånd om din oplæring. Inden du tiltræder, modtager du et introprogram, der er udarbejdet af din leder og mentor, som sammen sørger for faglig oplæring og social modtagelse i teamet.

Attraktiv overenskomst

Vores medarbejdere er omfattet af de gældende regler i virksomhedsoverenskomsten mellem JN Data og Nykreds

Fra overenskomsten kan fremhæves:

- Attraktiv honorering af vagter og tilkald

- Lokal flekstidsordning

- Forhøjet ferietillæg

- Mulighed for præstationstillæg og kvalifikationstillæg

- Forsikring mod egen kritisk sygdom samt børne kritisk sygdom

- Gruppelivsforsikring med invaliditetsdækning

- Heltidsulykkesforsikring

- Sundhedssikring

- Tandforsikring

- Pensionsordning (11,25 % virksomhedsbetalt)

- 5 ekstra feriedage (tildeles forholdsmæssigt ved ansættelse)

- 4 årlige overenskomstmæssige fridage

- 5 omsorgsdage årligt (tildeles forholdsmæssigt ved ansættelse)

- Fuld løn under orlov og barsel (kvinder op til 30 uger - mænd op til 16 uger)

- Fuld pensionsindbetaling ved forældreorlov uden løn

- Frihed ved børns sygdom herunder hospitalsindlæggelse

- Ret til deltid for seniorer

- Ret til børnedeltid (for medarbejdere med børn under 12 år)

- Ret til orlov (for medarbejdere med 5 års anciennitet)

- Frihed til uddannelse (for medarbejdere med over 2 års beskæftigelse)