Plads til individet i fællesskabet


Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vores medarbejderes viden og engagement står i første række. Det skal være spændende at arbejde hos JN Data, og derfor lægger vi vægt på medarbejderudvikling. Det skal være muligt at gøre en forskel og føle sig respekteret og værdsat. Vi ønsker at sikre vores medarbejderes trivsel - både på jobbet og i fritiden. Vi har desuden en række medarbejdergoder, der skal hjælpe til med, at medarbejderne har det godt fysisk og trives socialt.

Fleksible rammer
Vores medarbejderes trivsel er vigtig for os, og vi tager hensyn til den enkelte. Derfor tilbyder vi fleksible arbejdstider, og vi arbejder ikke kun på kontoret, men også hjemmefra. Vi tror på, at vores medarbejdere præsterer bedre under fleksible rammer, hvor det er tydeligt, hvad der forventes af dem.

Gode ansættelsesvilkår
Som medarbejder hos JN Data er du sikret nogle gode ansættelsesvilkår. Vi tilbyder bl.a. attraktiv honorering af vagter og tilkald, god pensionsordning, flekstid, 5 ekstra feriedage og 5 omsorgsdage årligt, forhøjet ferietillæg, gruppelivsforsikring, sundhedssikring, tandforsikring og fuld løn under barsel.

Medarbejderudvikling
Det skal være spændende at arbejde hos JN Data, og derfor lægger vi vægt på at udvikle vores medarbejdere, men altid med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Det kan derfor være alt fra udvikling inden for specifikke områder eller af specifikke kompetencer, for eksempel gennem certificeringer og til karriereudvikling internt i organisationen. Vi sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder.

Introforløb og mentorordning
Som ny medarbejder tager vi hånd om din oplæring. Vi planlægger et introduktionsprogram for dig fra første dag, som du modtager, inden du tiltræder. Du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver og i samarbejde med din leder, sørger de for, at du får den bedste faglige oplæring og sociale modtagelse i teamet.

Kultur
Vi holder, hvad vi lover. I JN Data er dette vores ambition. Vores løfte til hinanden, vores kunder og vores samarbejdspartnere er, at vi tager hinanden seriøst. Den adfærd vi viser er, at vi skaber og bevarer overblikket, at vi indgår tydelige aftaler og overholder dem samt at vi kommunikerer rettidigt og relevant.