Kulturgrundlaget består af en ambition og fire løfter


"Vi holder, hvad vi lover”


I JN Data er det vores ambition, at vi vil være kendte for at holde, hvad vi lover både hos kunderne og internt hos os selv. Det understøttes af vores fire løfter, som vi arbejder med og lever efter.Vores løfter


Den adfærd, vi udviser i alle sammenhænge både over for kunder og hinanden for at leve op til vores ambition, er, at vi:


- tager kunden og hinanden seriøst
- skaber og bevarer overblikket
- indgår tydelige aftaler og overholder dem
- kommunikerer rettidigt og relevant