Redegørelse fra Finanstilsynet

Som en del af en ordinær IT-inspektion har JN Data modtaget en rapport fra Finanstilsynet. JN Datas ledelse ser med stort alvor på rapporten og er enige i de områder, Finanstilsynet adresserer i deres rapport. Det er hovedprioriteten i JN Data, at vi får gennemført de nødvendige forbedringsinitiativer, som Finanstilsynet stiller krav om.

- Finanstilsynet vurderer, at IT-sikkerhedsstyringen hos JN Data, sammenholdt med JN Datas systemiske rolle, ikke på alle områder modsvarer udviklingen itrusselsbilledet. Det er samtidig Finanstilsynets vurdering, at JN Data i de senere år har etableret forbedringer. Vi tager Finanstilsynets redegørelse i forbindelse med IT-inspektionen i 2017 til efterretning, og vi er enige i, at vi yderligere skal forbedre os på områderne. Vi arbejder allerede med forbedringsinitiativer på de områder, somredegørelsen omtaler. Vi anerkender, at det er nødvendig med en målrettet indsats for at håndtere de påpegede forhold. Det er områder, der har højeste prioritet for JN Data, og som vi i ledelsen er helt tæt på, udtaler Claus Toxværd Østergaard, adm. direktør i JN Data.