Værdier guider os på den rette vej


Formålet med værdierne er, at de skal være en rettesnor for den adfærd, som vi ønsker, at JN Data er gennemsyret af. Vi mener nemlig, at det er vigtigt at have en fælles forståelse af, hvordan vi sammen skaber en god arbejdsplads og en stærk virksomhed. Og ordet 'fælles' har været gennemgående i arbejdet med værdiernes tilblivelse. Medarbejderne har nemlig været med til at definere værdierne.

<De dygtigste vinder sammen, stræber efter enkelhed - fokuseret på kundens bedste!>

<Vi vil være de dygtigste>


<p> I JN Data er vi stolte af vores tekniske faglighed</p>


<p> De dygtigste er dem, der også tager ejerskab for opgaven og følger den til dørs</p>


<p> Dem, der også sikrer, at vi hele tiden bliver bedre</p>


<p> Dem, som også ser på helheden og tør udfordre værdien for kunden og JN Data i alt, hvad vi gør</p>


</Vi vil være de dygtigste>

<Vi vinder større sammen>


<p> Vi involverer hinanden, deler viden og sætter vores forskellige kompetencer i spil, fordi vi ved, at vi opnår mere sammen</p>


<p> Vi tager os altid tid til at hjælpe en kollega eller en kunde, som minimum med at finde vej til rette hjælp</p>


<p> Dem, der også sikrer, at vi hele tiden bliver bedre</p>


<p> Det gør vi, fordi vi bakker hinanden op og tager fælles ansvar for, at JN Data og vores kunder lykkes</p>


</Vi vinder større sammen>

<Vi stræber efter enkelhed med indsigt>


<p> I JN Data forener vi vores specialistviden med indsigt i kundens behov for at opnå enkelhed og det rette for kunden</p>


<p> Vi vurderer løbende, om det vi laver skaber tilstrækkelig merværdi i forhold til tid, økonomi og kvalitet</p>


<p> Vi tydeliggør krav og forventninger – til os og til kunden - og vi sikrer, at vi holder os afstemt løbende.


Og indgår klare aftaler herom</p>


</Vi stræber efter enkelhed med indsigt>

<Vi fokuserer på kundens bedste i alt, hvad vi gør>


<p> I JN Data er vi gennemsyret af en oprigtig interesse i vores kunders bedste. Vores kunder mærker, at vi er til for dem</p>


<p> Forudsigelighed og pålidelige services fra os er afgørende for vores kunders succes</p>


<p> Vi kommunikerer imødekommende, åbent og i tide - også om udfordringer</p>


<p> Vi spørger ind, fremlægger alternativer og sikrer, at kunden forstår konsekvensen af deres valg.</p></Vi fokuserer på kundens bedste i alt, hvad vi gør>