Et topmoderne datacenter

Fordi vi direkte eller indirekte er inde over mange forskellige services til forbrugere og ansatte i finanssektoren , er det helt afgørende, at vores datacenter er en velsmurt maskine, hvor kapacitet, svartider, tilgængelighed og sikkerhed er i top.

Med udvidelsen af vores datacenter i 2017 har vi skabt et nødvendigt grundlag for at kunne honorere vore kunders vækst. Den nye bygning rummer 1.200 kvadratmeter, der er fyldt med den nyeste teknologi. På sigt forventer vi at kunne nedbringe vores driftsomkostninger ved hjælp af standardisering og software-baserede infrastruktur-løsninger.

JN Data agerer forsvarligt i forhold til påvirkning af miljø og klima. Derfor er principper om grønt fokus og lavest muligt energiforbrug med i planlægningen af forsyningsteknikken til vores datacenter. Det gør sig gældende i vores nuværende setup, hvor vi til enhver tid opbygger datacenteret med den mest moderne teknologi. Derfor består designet og opbygningen af datacenteret af standardiserede kuber og benyttelse af in-row køling for at sikre den mest energirigtige køling. Vi benytter også frikøl i stedet for køling med kølemaskiner, hvilket er mere energirigtigt og medfører en besparelse.

I 2017 indgik vi et partnerskab med Silkeborg Forsyning, så JN Data nu har mulighed for at sende overskudsvarmen fra vores datacenter ud i fjernvarmenetværket. Overskudsvarmen kan på årsbasis dække varmeforbruget hos cirka 420 husstande, og løsningen bidrager samtidig til, at vi skal køle mindre og derved sparer på energiforbruget.

Mainframe
Servere
Storage og virtualisering
Databaser