Nyheder fra vores verden


Her kan du løbende få et indblik i , hvad vi beskæftiger os med, og hvordan virksomheden udvikler sig. Udover at følge med her på siden, kan du også finde os på LinkedIn, hvor vi fortæller korte, konkrete historier med fokus på vores medarbejdere.

Nyheder 2018

Velkommen til Søren Lindgaard

Ny mand i direktørstolen hos JN Data er 46-årige Søren Lindgaard, der kommer fra en stilling som administrerende direktør for Eniig Fiber.

Ny mand i direktørstolen hos JN Data er 46-årige Søren Lindgaard, der kommer fra en stilling som administrerende direktør for Eniig Fiber. I de seneste to år har han transformeret selskabet mod en åbning af fibernettet for andre udbydere, samt skabt en platform for at kunne samarbejde på tværs af branchen.

Før posten hos Eniig har han blandt andet stået i spidsen for den centrale IT-funktion i Region Syddanmark, hvor han fik stabiliseret driften, fik ro på økonomien og skabt et stærkt samarbejde med alle sygehusene.

Søren Lindgaard skal sætte retningen for JN Data som fremtidens it-infrastruktur selskab i den finansielle sektor. Søren Lindgaard havde første arbejdsdag hos JN Data den 1. oktober.

JN Data får ny direktør

Administrerende direktør Claus Toxværd Østergaard stopper i JN Data A/S.

Administrerende direktør Claus Toxværd Østergaard stopper i JN Data A/S. Ny administrerende direktør bliver Søren Lindgaard, der kommer fra en stilling som direktør i Eniig Fiber A/S.

- JN Data har under Claus Toxværd Østergaards ledelse gennemgået en tilfredsstillende udvikling. Vi bevæger os nu ind i næste fase af virksomhedens udvikling, og bestyrelsen har i den forbindelse vurderet, at der er brug for en person i spidsen for JN Data med nogle andre kompetencer. Jeg vil gerne takke Claus for hans dedikerede og professionelle indsats i JN Data, siger formand for bestyrelsen i JN Data og koncerndirektør i Nykredit, David Hellemann.

Claus Toxværd Østergaard stopper i JN Data ultimo september. Søren Lindgaard tiltræder den 1. oktober.

Redegørelse fra Finanstilsynet

Som en del af en ordinær IT-inspektion har JN Data modtaget en rapport fra Finanstilsynet.

Som en del af en ordinær IT-inspektion har JN Data modtaget en rapport fra Finanstilsynet. JN Datas ledelse ser med stort alvor på Finanstilsynets rapport og er enige i de områder, Finanstilsynet adresserer i deres rapport. Det er hovedprioriteten i JN Data, at vi får gennemført de nødvendige forbedringsinitiativer, som Finanstilsynet stiller krav om.

- Finanstilsynet vurderer, at IT-sikkerhedsstyringen hos JN Data, sammenholdt med JN Datas systemiske rolle, ikke på alle områder modsvarer udviklingen itrusselsbilledet. Det er samtidig Finanstilsynets vurdering, at JN Data i de senere år har etableret forbedringer. Vi tager Finanstilsynets redegørelse i forbindelse med IT-inspektionen i 2017 til efterretning, og vi er enige i, at vi yderligere skal forbedre os på områderne. Vi arbejder allerede med forbedringsinitiativer på de områder, somredegørelsen omtaler. Vi anerkender, at det er nødvendig med en målrettet indsats for at håndtere de påpegede forhold. Det er områder, der har højeste prioritet for JN Data, og som vi i ledelsen er helt tæt på, udtaler Claus Toxværd Østergaard, adm. direktør i JN Data.

Nyheder 2017

Nyt datacenter

Mandag holdt JN Data rejsegilde på det nye datacenter, som tages i brug i efteråret.

Mandag holdt JN Data rejsegilde på det nye datacenter, som tages i brug i efteråret. Over 300 inviterede var mødt frem til rejsegildet i det nye datacenter, som rummer to maskinstuer på hver 600m2, der skal forbedre den it-driftsmæssige del af JN Data.

- Det nye datacenter giver os et meget mere homogent og dermed et bedre datacenter, siger Klaus Hemme, Maskinmester hos JN Data.

Maskinmesteren sørger for - sammen med sine fem kolleger i afdelingen - at der er styr på driften med elforsyning og køling af servere og andre former for IT-hardware.

Claus Toxværd Østergaard, CEO, benyttede lejligheden til at takke for et vellykket byggeri, som efter planen står færdig den 12. oktober:

-Jeg er sikker på, vi får et godt datacenter, og jeg glæder mig til at tage det i brug. Godt, fordi det er lavet af gode folk, så vi også i fremtiden kan levere driftssikker IT til vores kunder.

Årsrapport 2016

Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for JN Data A/S.

Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for JN Data A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.

Har du lyst til at læse hele Årsrapporten, kan du gøre det her.

Ændring understøtter ny måde at arbejde på

Den 1. februar trådte JN Datas nye organisation i kraft. Organisationen er struktureret, så den understøtter den udvikling,

Den 1. februar trådte JN Datas nye organisation i kraft. Organisationen er struktureret, så den understøtter den udvikling, JN Data er i gang med, hvor automatiseringer bliver en del af hverdagen. Den nye organisation har betydet ændringer i ledelsesteamet. I gruppen af Vice Presidents har Martin Hansen, tidligere VP for Security & Compliance, overtaget IT Operations. Der er kommet et nye område i JN Data, Service Transition, som Mads Pilgaard Blak er øverste ansvarlige for. Stine Maria Hestbæk har fået en ny rolle i at styrke driftsfokus i Clients gennem den nyetablerede afdeling Service Delivery Management.

Steen Elsborg Pedersen har i forbindelse med organisationsændringen valgt at stoppe i JN Data per. 1. februar.

Den øvrige gruppe af Vice Presidents er uforandret, og direktionen er fortsat CEO, Claus Toxværd Østergaard, COO Kenneth Egelund Schmidt og CFO Henrik Aamann Nielsen.

Stærkere fokus på den kunderettede dialog samlet i Clients
Stine Maria Hestbæks nye rolle i Clients har til formål at skabe synergi omkring den kunderettede dialog og kundernes engagement ind i JN Data - drift, projekter og opgaver. De kundefokuserede teams, som eksisterer i dag, fortsætter deres fokus på projekter og opgaver. De bliver suppleret af afdelingen Service Delivery Management med kundededikerede Service Delivery Managers og områderne Service Level Reporting og Problem Management.

Nyt område fokuserer på forvaltning
Det nye område, Service Transition under ledelse af Mads Pilgaard Blak, kommer til at have fokus på at skabe de optimale rammevilkår for langsigtet sikker, stabil og compliant drift, ligesom de håndterer kvalitet. Det betyder et øget fokus på Life Cycle Management af services, produkter og processer. Området sikrer også transparens omkring kapacitet og omkostningsbilledet for services.