Whistleblowerordning

JN Datas whistleblowerordning sikrer, at alle medarbejdere i JN Data samt JN Datas bestyrelse, kunder, leverandører og anden 3. part kan indberette hændelser, hvor der er en begrundet mistanke om overtrædelser af EU-retten inden for en lang række specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som eksempelvis kan påføre økonomisk tab eller på anden måde alvorligt skade JN Data og dets omdømme eller få betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

JN Data har outsourcet whistleblowerordningen til en ekstern part, der modtager og foretager en indledende screening af indberetningen.

Indberetninger foretages på et eksternt website, som du finder ved at klikke her.