Code of Conduct danner ramme om JN Datas forretningsskik og sociale ansvar


Code of Conduct er rammen for den adfærd, vi ønsker JN Datas medarbejdere skal have i deres daglige kontakt med kollegaer, kunder, ejere, leverandører, offentlige myndigheder og samfundet som helhed.


JN Datas Code of Conduct indeholder et sæt regler og politikker for, hvad JN Data forstår som god forretningsskik, herunder en formulering af socialt ansvar, inspireret af principperne i FN's Global Compact.


Derudover har vi også udformet en Supplier Code of Conduct, da integritet i vores måde at drive forretning på er afgørende for vores virksomhed. Derfor er vores Supplier Code of Conduct et sæt af minimumskrav, som vores leverandører skal leve op til.