Privatlivspolitik


I vores privatlivspolitik kan du blandt andet læse mere om, hvordan vi behandler persondata og håndterer cookies. Samtidig kan du også læse om, hvad dine rettigheder er og dine muligheder for at klage.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


JN Data A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig gennem cookies, når du besøger vores hjemmeside. Læs mere nedenfor.


Du finder vores kontaktoplysninger her:


JN Data A/S
CVR-nr.: 26404657
Frichsvej 18
8600 Silkeborg
Danmark
Telefon: 63636363
E-mail: GDPR@jndata.dk
Kontakt til JN Datas databeskyttelsesrådgiver: dpo@jndata.dk


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  • For at du kan tilgå vores hjemmeside (teknisk nødvendige cookies)

  • For at vi kan se, hvad du klikker på (statistikcookies)


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (samtykke)

  • Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 (samtykke)

  • Cookiebekendtgørelsens § 3, stk. 1 (samtykke)


Vi skal have dit samtykke for at kunne lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i dit terminaludstyr.


Vi skal dog ikke have dit samtykke for at måtte placere teknisk nødvendige cookies. Teknisk nødvendige cookies muliggør, at du kan bruge hjemmesiden.


3. Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  • Almindelige personoplysninger: IP-adresse, geografisk placering knyttet til IP-adresse og hvad du klikker på

  • Personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser: Ingen indsamling

  • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger): Ingen indsamling


4. Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:  • Databehandlere: Vores hjemmeside er hostet hos en databehandler, der således opbevarer de indsamlede personoplysninger på vores vegne.


5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer


Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.


6. Hvor dine personoplysninger stammer fra


Personoplysningerne stammer fra din brug af hjemmesiden.


Når du bruger hjemmesiden, anvender vi cookies. Cookies er små tekstfiler, som lagres på din pc, smartphone eller tablet (terminaludstyr).


7. Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer personoplysningerne fra de cookies, vi anvender, indtil du sletter dem fra din pc, tablet, smartphone (terminaludstyr).


8. Automatiske afgørelser, herunder profilering


Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.


9. Retten til at trække samtykke tilbage


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte JN Datas databeskyttelsesrådgiver jf. kontaktoplysningerne i punkt 1.


Du kan også selv slette eller blokere cookies på din enhed. Se mere her: https://minecookies.org/cookiehandtering/


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage ved at slette cookies, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


10. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte JN Datas databeskyttelsesrådgiver jf. kontaktoplysningerne i punkt 1.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)


Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling


Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse


Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)


Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


11. Klage til Datatilsynet


JN Datas databeskyttelsesrådgiver står til rådighed ved spørgsmål om hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du er utilfreds med måden denne behandling foregår på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.