Årsrapport 2019: Fokus på sikkerhed og compliance

2019 har været præget af, at JN Data har arbejdet målrettet med sikkerhed og compliance. Det skal ses i lyset af de øgede krav til virksomheder i den finansielle sektor, hvor JN Data som leverandør af IT-drift og teknisk infrastruktur spiller en afgørende rolle.

March 4, 2020

2019 har været præget af, at JN Data har arbejdet målrettet med sikkerhed og compliance. Det skal ses i lyset af de øgede krav til virksomheder i den finansielle sektor, hvor JN Data som leverandør af IT-drift og teknisk infrastruktur spiller en afgørende rolle.

Grundstenen i JN Datas forretning og strategi er stabil og sikker drift samt et stærkt indkøbsfællesskab, som JN Data driver på vegne af ejerne Jyske Bank, Nykredit, Bankdata, SDC og BEC, der sammen med Silkeborg Data udgør vores seks kunder. Oven på det fundament arbejder virksomheden målrettet med sikkerhed og compliance, som det øgede trusselsniveau omkring JN Data og sektorens og myndighedernes øgede krav har ført med sig. Det har betydet, at JN Data har iværksat nogle ekstraordinære aktiviteter, som fokuserer på at højne niveauet af compliance og sikkerhedsberedskabet for at opdage og reagere på trusler.

Denne agenda har også haft indvirkning på årsregnskabet i form af øgede omkostninger, men det rokker ikke ved, at CEO i JN Data Søren Lindgaard kalder det finansielle resultat for tilfredsstillende:

- Det er i 2019 lykkes at flytte JN Data i den rigtige retning i forhold til sikkerhed og compliance, og dermed følger vi den strategi, som vi har lagt i et tæt samarbejde med bestyrelsen. JN Data er jo en del af et stærkt fællesskab, hvor vi sammen med vores ejere har et klart og tydeligt mål om fortsat at løfte kompetenceniveauet inden for sikkerhed og compliance.