Datacenter opnår grøn certificering

Med den grønne certificering af datacenteret har JN Data fået et bevis på, at vi har et bæredygtigt setup. Det betyder, at Datacenter Industrien har blåstemplet vores varmepumpe-løsning, hvor vi sender overskudsvarmen ud til fjernvarmeforbrugerne. JN Data har siden 2017 leveret overskudsvarme til Silkeborg Forsyning svarende til forbruget i cirka 420 enfamilieshuse.

October 8, 2021

Som en del brancheforeningen Datacenter Industrien, er det TIDA (Test & Innovation Data Center Denmark), der har stået for certificeringen. JN Data har deltaget i et pilotprojekt, hvor de første fire datacentre i Danmark har opnået den grønne certificering. Foruden JN Data drejer det sig om Danfoss på Als, DTU i Risø og Penta Infra i Albertslund.

- Vi har siden 2017 leveret overskudsvarme til Silkeborg Forsyning, og derfor var det oplagt for os at være med i pilotprojektet og dokumentere vores løsning overfor TIDA. Jeg er naturligvis glad for, at vi har opnået certificeringen, og det er dejligt, at vi nu har bevis for, at vi har et grønt datacenter, siger Klaus Hemme, der er manager for Facility i JN Data.

Det er et udvalg bestående af 12 personer inden og uden for datacenterbranchen, der vurderer de datacentre, som ansøger om den grønne certificering. Sammensætningen skal sikre såvel brancheerfaring samt et kritisk syn fra repræsentanter for universiteter, læreanstalter og andre institutioner.

 

Læs mere her:

 

https://datacenterindustrien.dk/datacenterbranchen-introducerer-oeko-maerkning-af-datacentre-i-danmark/

 

https://www.ti-da.dk/