Flere services til færre penge tegner årets resultat 2021

JN Datas årsresultat for 2021 efter skat er 8,6 millioner kroner, hvilket er i overensstemmelse med direktionens forventninger. Omsætningen lander på lige godt 2 milliarder kroner, hvilket er mindre end året før.

March 24, 2022

Det kommer kunderne til gode, da JN Data afregner dem efter Cost plus-metoden, hvor kundernes omkostninger til IT-drift tillagt et mark-up udgør JN Datas omsætning. JN Datas faldende omsætning i 2021 er derfor et udtryk for, at kunderne på trods af stigende kapaciteter har haft færre omkostninger til IT.

- Som leverandør af IT-ydelser til banker og bankcentraler er det netop JN Datas opgave at optimere forretningen og holde fokus på omkostningsniveauet. Derfor er årets finansielle resultat, sammen med det vi ellers har opnået i det forgangne år, meget tilfredsstillende, siger CEO Søren Lindgaard.

Reduktion af omkostninger
JN Data har arbejdet videre med Cost Out programmet, der blev introduceret i 2020, og det er i 2021 lykkes at nå det forventede niveau, idet de årlige omkostninger er reduceret med 100 millioner kroner. Det er et resultat af, at JN Data har trimmet forretningen i de seneste år, hvor en række besparelsesinitiativer er blevet gennemført til gavn for kunderne.

- I 2021 har vi formået at håndtere et stigende aktivitetsniveau, samtidig med at omkostningerne falder. Det er et positivt element i vores resultat, hvilket betyder, at JN Data i 2021 generelt har leveret mere IT til en lavere pris, når man sammenligner med tidligere år, siger CFO Jacob Moesgaard.

Compliance og sikkerhed
I hele 2021 har JN Data arbejdet videre med compliance- og sikkerhedsprogrammet kaldet COM&SOM, hvor arbejdet har været centreret om at få leveret de planlagte påbudslukkende aktiviteter og færdiggøre redegørelsesarbejdet, hvorefter Finanstilsynet vurderer aktiviteterne for hvert hovedpåbud. Dette har medført, at JN Data har udviklet sig positivt inden for it-sikkerhed samt håndtering af risici.

- Jeg er stolt over, hvordan vi har formået at fastholde fokus på at forbedre os inden for sikkerhed og compliance. For JN Data stopper arbejdet med compliance dog slet ikke her – vores mål er, at vi fastholder vores opnåede niveau og videreudvikler os derfra, siger Søren Lindgaard.

Flere mærkbare resultater
I starten af 2021 introducerede JN Data et nyt kulturgrundlag, som samtidig blev en del af strategien og dermed skal være med til at sikre, at JN Data forbliver relevante. I JN Data er det ambitionen, at vi holder, hvad vi lover, hvilket udmønter sig i fire konkrete løfter, som organisationen arbejder med i hverdagen.

- Det er vigtigt for mig, at vi har et fælles ståsted, så vi ved, hvad vi forventer af hinanden og ikke mindst, hvad kunderne kan forvente af os, siger Søren Lindgaard.

Netop kundetilfredsheden har JN Data i de seneste år arbejdet målrettet med at forbedre, og i 2021 tog vi endnu et skridt i den rigtige retning. I december 2021 foretog JN Data den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, der viste en fremgang i kundetilfredsheden i forhold til sidste års måling.

- Vi har stadig et arbejde at gøre i forhold til kundetilfredshed, men vi er på den rigtige vej, og vi fortsætter med at have fokus på den gode kundeoplevelse, siger Søren Lindgaard.

Et andet fokusområde for JN Data i 2021 har været vores cloudstrategi, hvor vi understøtter kunderne i specifikke projekter og opererer med en model, hvor en betroet partner assisterer med at bygge og drifte cloud-løsninger, som senere kan hjemtages og driftes af JN Data.

- Cloud er endnu et ben i vores samlede pakke af IT-ydelser, og netop samspillet mellem Cloud, vores kendte IT- infrastruktur i datacentret og evnen til at være compliant bliver noget af det, som jeg gerne vil gøre JN Data kendte for i fremtiden, siger Søren Lindgaard.