Forventet resultat med fokus på cybersikkerhed og bæredygtighed

JN Datas årsresultat for 2022 er efter skat 9,6 millioner kroner, hvilket er i overensstemmelse med direktionens forventninger. Omsætningen lander på 2,1 milliarder kroner, hvilket er en vækst på cirka 100 millioner kroner, og dette drives af et stigende aktivitetsniveau i indkøbsfællesskabet, som JN Data driver på vegne af kunderne.

March 14, 2023

Den geopolitiske situation har medvirket til, at priserne på energi er steget betragteligt. Energikrisen har haft betydning for JN Data, da omkostningerne til at drive vores datacentre har været markant højere i 2022 sammenlignet med 2021. Derfor skal årets resultat også ses i lyset af, at det er lykkedes at realisere større omkostningsreduktioner end forventet, hvilket har bidraget til, at JN Data har mitigeret de stigende omkostninger til energi.

- Årets finansielle resultat og vores evne til løbende at imødegå de stigende energiudgifter er et udtryk for, at JN Data evner at tilpasse sig den aktuelle situation og tackle de udfordringer, der kommer udefra. Det betyder, at vi også i 2022 har formået at levere IT-ydelser til en attraktiv pris til banker og bankcentraler, siger CEO Søren Lindgaard.

Håndtering af udefrakommende faktorer
I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 og den efterfølgende krig har JN Data skærpet opmærksomheden, og arbejdet har blandt andet været centreret omkring risikoen for cyberangreb og forsyningssikkerheden til vores datacentre. Derudover har JN Data også været ekstra opmærksom på den geopolitiske situation, da JN Data har en lokation i Polen. Lokationen i Polen har dog ikke været berørt af krigen i Ukraine.

- 2022 har uden tvivl været et specielt år for JN Data, fordi vi ligesom mange andre virksomheder har oplevet et ændret trusselsbillede, efter at Rusland invaderede Ukraine. Vi har formået at håndtere de udefrakommende faktorer på en god og konstruktiv måde, hvor vi har været ekstra agtpågivende i forhold til at detektere og reagere på cyberaktiviteter, siger Søren Lindgaard.

Fokus på bæredygtighed og grøn IT-drift
Som noget nyt i 2022 har JN Data arbejdet med de kommende krav til bæredygtighedsrapportering, som er et lovkrav fra 2025. Med udgangspunkt i ESG (Environment, Social og Governance) har JN Data dermed taget hul på en endnu mere systematisk tilgang til bæredygtighed. JN Data har i 2022 tilsluttet sig FN’s Global Compact og støtter blandt andet initiativet ved at arbejde med de 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. JN Data supporterer FN’s 17 verdensmål og har fokuseret indsatsen på fire af dem: Ligestilling mellem kønnene, Bæredygtig energi, Anstændige jobs og økonomisk vækst og Partnerskaber for handling.

- De skridt, vi har taget i 2022, betyder, at vi nu har et godt udgangspunkt i forhold til at arbejde med ESG fremadrettet, og jeg er særlig tilfreds med, at vi i rapporteringen imødekommer det kommende lovkrav til bæredygtighedsrapportering før tid, siger CFO Jacob Moesgaard.

Sammen med en række partnere indgik JN Data i 2021 en aftale med Better Energy om etablering af en ny solcellepark, som stod klar i november 2022. Forventningen er, at solcelleparken kan dække minimum 90 procent af JN Datas strømforbrug fra 2023 og minimum 10 år frem. De resterende 10 procent bliver dækket af en vindmølle ejet af Jyske Bank. Til og med 2022 har JN Data dækket strømforbruget via vindmøllecertifikater og den omtalte vindmølle.

- Aftalen betyder jo, at vi kan tilbyde kunderne i halvdelen af den finansielle sektor grøn drift af deres IT-infrastruktur, hvilket jeg er enormt stolt over, da vi jo alt andet lige er en storforbruger af strøm qua vores drift af datacentre, siger Søren Lindgaard.