JN Data holder driftsomkostninger i ro til gavn for kunderne

JN Datas årsresultat for 2023 er efter skat 9,2 millioner kroner, hvilket er i overensstemmelse med virksomhedens forventninger. Omsætningen lander på 2,255 milliarder kroner, hvilket er en vækst på 143 millioner kroner i forhold til året før.

March 5, 2024

JN Datas årsresultat for 2023 er efter skat 9,2 millioner kroner, hvilket er i overensstemmelse med virksomhedens forventninger. Omsætningen lander på 2,255 milliarder kroner, hvilket er en vækst på 143 millioner kroner i forhold til året før. Omsætningsstigningen er alene drevet af et øget aktivitetsniveau i indkøbsfælleskabet, hvilket er en model, hvor JN Data indgår aftaler, som hele JN Datas fællesskab kan anvende, såfremt de kan se en fordel i aftalen, typisk som en økonomisk besparelse for JN Datas kunder. Det betyder, at indkøbsfællesskabet giver kunderne konkrete fordele i form af attraktive priser på IT-ydelser, da JN Data køber ind på tværs af kunderne og derigennem opnår stordriftsfordele. JN Datas driftsomkostninger er på niveau med tidligere år til trods for inflation, lønstigninger og vækst i kapaciteterne, og det beviser JN Datas evne til at holde de samlede omkostninger i ro i 2023.
JN Data er ejet af bankcentralerne Bankdata, BEC og SDC samt Jyske Bank og Nykredit, og da de også er kunder i JN Data, vil det aldrig være JN Datas ambition at tjene penge. I så fald ender regningen nemlig hos kunderne. I stedet er målet at levere IT-infrastruktur så omkostningseffektivt som muligt.

- Vores finansielle bedrift i 2023 er meget tilfredsstillende, og JN Data har endnu engang formået at styre forretningen i forhold til omverdenen, og derfor kan vi også konstatere, at vi har formået at levere IT-ydelser til en attraktiv pris til vores kunder i den finansielle sektor, siger CEO Søren Lindgaard.

Fokus på Bæredygtighed
JN Data har tidligere indgået en PPA-aftale med Better Energy, hvor vi har forpligtet os til at købe strøm fra en solcellepark, og i 2023 har JN Data dækket 100 procent af strømforbruget med solceller på grund af energioptimerende tiltag. Samtidig kommer overskudsvarmen fra vores datacenter mange lokale familier i Silkeborg til gavn. Netop disse løsninger fik Dansk Erhverv øje på i 2023, hvor vi vandt Dansk Erhverv-prisen 2023, hvor fokus var på digital handlekraft.

- JN Data er jo en storforbruger af strøm, og når vi i 2023 har formået at sænke vores strømforbrug og samtidig får strømmen fra en vedvarende energikilde, er det svært ikke at være tilfreds. Det betyder jo, at vi leverer grøn IT til banker og bankcentraler, siger CFO Jacob Moesgaard, der også er ansvarlig for ESG i JN Data.

Forbedret kundetilfredshed
JN Data har i de seneste fem år arbejdet målrettet med at forbedre kundetilfredsheden. Den årlige tilfredshedsundersøgelse viste endnu engang fremgang, så vi nu ikke længere har en negativ Net Promotor Score. Det er femte år i træk, at JN Data øger kundetilfredsheden, og arbejdet med at forbedre kundetilfredsheden fortsætter naturligvis.

- Det er et fremragende resultat, som viser hvor langt JN Data er kommet på få år, og det er en stor cadeau til alle medarbejdere, der hver dag arbejder for at sikre den gode kundeoplevelse og levere sikker, compliant og stabil IT-drift til kunderne, siger Søren Lindgaard.

Det er ikke kun på kundesiden, at der opleves stor tilfredshed. Endnu engang viste vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse nemlig, at medarbejderne i JN Data fortsat har et højt engagement på tværs af lokation, alder, køn, roller og anciennitet. Næste gang vi måler på tilfredsheden vil en række nye kollegaer fra vores kunde og ejer BEC også svare på undersøgelsen. I 2023 valgte BEC nemlig at samle endnu flere driftsopgaver hos JN Data for at skærpe sit fokus på sine kerneydelser.

Leverer på strategien
I 2023 har JN Data afsluttet arbejdet med compliance og sikkerhed, og Finanstilsynet har i 2023 vurderet, at JN Data har efterlevet det sidste af i alt fem påbud fra Finanstilsynet. Arbejdet med compliance fortsætter i det strategiske initiativ Stay Compliant for at fastholde og yderligere styrke compliance og sikkerhed. JN Datas syn på sikkerhed dækker også vores fortsatte fokus på at følge situationen i Ukraine. Overordnet set fortsætter JN Data med at eksekvere inden for den nuværende strategiske ramme, hvor sikker, compliant og stabil drift er JN Datas kerneydelse og en del af fundamentet sammen med indkøbsfællesskabet.

Læs årsrapporten her.