JN Data reducerer omkostninger med mere end 100 millioner kroner om året

I den løbende proces med at reducere omkostninger har JN Data udarbejdet besparelsesinitiativer, som skal sænke de årlige omkostninger med mere end 100 millioner kroner om året frem mod 2022.

May 28, 2020

Et af initiativerne er en reduktion af vores bemanding, hvilket betyder at vi nedlægger 52 stillinger. De konkrete opsigelser er gennemført i dag. Det sker som et led i at sikre, at JN Data også fremadrettet er en attraktiv og konkurrencedygtig leverandør til finanssektoren.

I de seneste år har den samlede finanssektor været under et hårdt indtjeningspres, og Covid-19-pandemien har kun forøget det pres. Organisationstilpasningen er derfor en del af en række besparelsesinitiativer, som skal sænke omkostningsniveauet med mere end 100 millioner kroner om året frem mod 2022. Som leverandør af IT-ydelser til bankcentraler og banker, er det JN Datas klare mål at være en relevant samarbejdspartner. Derfor har den samlede ledelse besluttet at nedbringe antallet af medarbejdere. Det skal sammen med andre besparelsesinitiativer være med til at sikre, at JN Data fremadrettet sænker de årlige omkostninger til gavn for hele fællesskabet og de fem ejere Bankdata, SDC, BEC, Jyske Bank og Nykredit.

- Indtjeningspresset på den samlede finanssektor har i de seneste år været stigende, og med Covid-19-pandemien er der ingen tvivl om, at alle led i kæden er under pres. Det er JN Data som leverandør til den finansielle sektor meget opmærksom på, og derfor tilpasser vi nu omkostningsniveauet, så vi fortsat er en professionel samarbejdspartner, der er attraktiv og konkurrencedygtig. Samlet set drejer det sig om, at JN Data skaber det bedst mulige grundlag for vores ejere og deres forretning, siger Søren Lindgaard, CEO i JN Data, og fortsætter:

- Alt andet lige kan organisationstilpasningen på den korte bane få betydning for nogle af vores udviklingsprojekter, men i tæt samarbejde med vores kunder vil vi selvfølgelig kigge ind i, hvordan vi bedst muligt tackler situationen.

Alle opsagte medarbejdere er i dag blevet informeret af deres leder, HR-partner og eventuelle tillidsrepræsentant. Langt de fleste af de opsagte medarbejdere bliver fritstillet pr. 1. juni, og der vil blive taget hånd om alle medarbejdere fremadrettet i forhold til at hjælpe dem godt videre. Udover forholdene i overenskomsten, tilbyder JN Data et outplacement-forløb hos AS3 med fokus på personlig rådgivning. Forløbet fortsætter indtil den enkelte medarbejder er kommet godt videre i sit arbejdsliv.

Selvom JN Data nedlægger 52 stillinger, siger virksomheden samtidig goddag til nye medarbejdere den 1. juni. Og det er der en god grund til.

- Nogen vil måske undre sig over, at vi den 1. juni byder velkommen til nye medarbejdere på vores tre lokationer (Silkeborg, Roskilde og Warszawa), samtidig med at vi afskediger medarbejdere i dag. Vi har på forkant kigget på, hvem vi siger farvel til, og hvem vi tager ind og sikret os, at der ikke er noget overlap mellem disse kompetencer. Den største driver i forhold til ansættelser er vores besparelsesinitiativ, som går på at reducere antallet af konsulenter og konvertere dem til fastansatte. Jeg vil gerne understrege, at vi prioriterer at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer uanset hvilken af vores tre lokationer, vi ansætter dem på, siger Søren Lindgaard.