Ny ejerstruktur styrker JN Data

Ejerkredsen bag JN Data er i dag blevet udvidet med Bankdata, BEC, SDC, der overtager en del af aktierne i virksomheden. Ejerkredsen udgøres herefter af disse tre datacentraler samt Jyske Bank og Nykredit.

December 18, 2018

Bankdata, BEC og SDC har siden 2010 indgået i et partnerskab sammen med Jyske Bank og Nykredit omkring driften af JN Data, og de indtræder nu som medejere af selskabet.

JN Datas formand David Hellemann, koncerndirektør i Nykredit, udtaler:

- Med denne udvidelse af ejerkredsen bag JN Data har vi skabt det stærkest tænkelige for den fortsatte udvikling af JN Data og sikring af en stabil, sikker og effektiv IT-drift for ejerne og de mange finansielle virksomheder, som JN Data leverer til.

JN Datas CEO Søren Lindgaard udtaler:

- Det er en god nyhed for JN Data, at ejerkredsen er blevet udvidet med de tre bankcentraler. Jeg ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse, og jeg ser den nye ejerstruktur som en sund og naturlig udvikling af JN Data.

I forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen er der foretaget ændringer i bestyrelsen for Data, som herefter består af: David Hellemann, Nykredit (formand);Peter Schleidt, Jyske Bank (næstformand); Claus Hjort Bjerre, Bankdata; Kurt Nørrisgaard, BEC og Jesper Scharff, SDC samt Henrik Holm og Kaj Thyrrestrup, der er medarbejderrepræsentanter.

Det oplyses ikke, hvor stor en andel af aktierne de tre datacentraler overtager, eller hvad prisen er.