Vores årsregnskab er ude nu

Mod slutningen af 2018 blev ejerkredsen bag JN Data udvidet med de tre store kunder Bankdata, SDC og BEC. Sammen med Jyske Bank og Nykredit udgør de tre bankcentraler nu ejerkredsen, og direktørerne i centralerne sidder med i bestyrelsen. Det nye ejer-setup sikrer et stærkt fundament for den videre udvikling af JN Data.

March 8, 2019

2018 var året, hvor JN Data kiggede på den strategiske retning og gav virksomhedens leverancer et større serviceeftersyn. Samtidig besluttede bestyrelsen at give sikkerhed og compliance et betydeligt løft. Det er derfor et forventet underskud på DKK 9,5 mio., som JN Data i dag kommer ud med. De ekstraordinære investeringer i sikkerhed og compliance styrker JN Datas fremtidige fundament og imødekommer kundernes og myndighedernes krav, og ruster såvel JN Data som kunderne imod det øgede trusselsniveau.

- Vores regnskab afspejler meget præcist ejernes ønsker til at løfte JN Datas kapacitet og kompetencer i forhold til sikkerhed og compliance. Investeringerne vil bringe JN Data op på et endnu højere niveau og komme vores ejere og dermed kunderne til gode, forklarer CEO i JN Data, Søren Lindgaard.

Han tilføjer, at man skal huske på, at det for JN Data handler om at levere mest mulig IT for pengene, og at det aldrig har handlet om at generere et så stort overskud som muligt. Søren Lindgaard begyndte 1. oktober 2018 som ny CEO i JN Data, og han skal sammen med sit nye team flytte JN Data i en endnu mere effektiv og kundeorienteret retning.